İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızı, merkezine insanı odaklayan, mesleki eğitimlerle sürekli geliştiren, aidiyet duygusuyla beslenen ve uzun yıllar çalışabileceğimiz kadrolar olarak tanımlanabilir.